PROJEKT DETEKTÍVI

Anotácia
V projekte Detektívi chceme prostredníctvom kamery a v spolupráci so Štátnym archívom v Bytči, mestským úradom, rodičmi, starými rodičmi, klubom dôchodcov, žiakmi, učiteľmi iných ročníkov i škôl zanechať kultúrne dedičstvo mesta v podobe filmu - DVD, pričom chceme zachytiť mesto v súčasnosti a doplniť ho o historické poznatky o osobnostiach, dominantách mesta, čo bude slúžiť ako didaktický materiál na vyučovanie vlastivedy v treťom ročníku.
Prostredníctvom besedy chceme podať deťom zásady správneho stravovania a estetiky stolovania. Pokúsime sa pátrať po jedlách, ktoré sa varili v regióne v dávnej minulosti a zároveň si vyskúšať prípravu takéhoto jedla zážitkovým učením. Máme v úmysle vyskúšať si kooperáciu medzi jednotlivými školami v regióne prostredníctvom emailov, pričom spoločne budeme hľadať zabudnuté recepty a pracovať na výslednom produkte - kuchárskej brožúry z regiónu Bytča.

Cieľové skupiny

žiaci prvých až deviatych ročníkov, občania mesta Bytča a okolitých obcí, kluby dôchodcov...

Produkt

Film - DVD o meste Bytča.
KUCHÁRKA BYTČIANSKEJ KOTLINY - zbierka zabudnutých receptov.

Ciele projektu

Doba trvania

Od decembra do júna v školskom roku 2007/2008.

Miesto realizácie

Základná škola Ulica mieru 18 - učebne informatiky, triedy, Štátny archív v Bytči, Mestský úrad v Bytči, námestie a parky v Bytči, Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje. Miestna reštaurácia, okolité obce.

Copyright 2008